Disclaimer

Voorafgaande de disclaimer worden eerst enkele begripsdefinities nader toegelicht.

  • Webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • De inhoud: o.a teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Aan de inhoud van de webpagina van Dream 2 Dive is zorgvuldig aandacht besteed. De organisatie spant zich regelmatig in de inhoud van de webpagina te actualiseren. De organisatie kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Dream 2 Dive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan betreffende de inhoud van de website.
Dream 2 Dive mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Dream 2 Dive is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Externe links
Op de webpagina's van de Dream 2 Dive website bevinden zich links naar externe websites en gekoppelde bestanden van derden. Dream 2 Dive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en bestanden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina van de Dream 2 Dive website en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, fotokopie├źn, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream 2 Dive.